Landets største fastlandsnæring tar samfunnsansvaret på største alvor

Tema for Entreprenørdagen er bærekraft og samfunnsansvar.

Bygg- og anleggsnæringen er en av de største næringene i Norge. Næringen er helt avgjørende for sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Entreprenørene utviser stort samfunnsansvar på mange viktige samfunnsområder.
Særlig aktuelt nå er arbeidet med å få halvert klimagassutslippene fra byggevirksomheten, samarbeidet for at vi når gullstandarden i norsk arbeidsliv og rekrutteringen av dyktige arbeidstakere til alle deler av næringen.

Alle bidrag i dette arbeidet er viktig for at vi skal klare å løse næringens store samfunnsoppdrag som er å bygge og binde sammen gode og effektive lokalsamfunn over hele landet.
Det er også viktigere enn noen gang at vi hever stemmen og fremsnakker alt det positive som skjer i landets største fastlandsnæring!

Den røde tråden i dagens program er nettopp derfor den bærekraftige bygg- og anleggsvirksomheten i alle de tre betydningene av bærekraft. Vi skal løftet blikket ut av egen næring og inviterer omverdenen om å få utenfra-blikket på oss selv.

Programmet for Entreprenørdagen 2022 har tre hovedoverskrifter:

  • Bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsbygging,
  • Arbeidslivspolitikken – slik når vi "gullstandarden" sammen
  • Attraktiv næring i vekst – stort behov for arbeidskraft

Vi har begrenset antall rom, frist for rombestilling er 19. mai 2022.
Påmeldingsfrist for generalforsamlingen er 19. mai 2022 og for Entreprenørdagen senest
25. mai 2022.

Program for Entreprenørdagen

Her kan du se programmet for Entreprenørdagen

Unge medlemmer ønskes spesielt velkommne:

EBA ønsker å fortsette tradisjonen med å invitere unge entreprenører under 30 år til Entreprenørdagen.

EBA dekker kostnaden for deltakelse på konferanse og festmiddagen på kvelden. Meld på inntil to unge entreprenører. Førstemann til mølla da det er begrenset med denne type plasser.

Bedriften må selv dekke evt. kostnader til reise- og hotellovernatting.  

OBS: Velg kategori:  Unge entreprenører i EBA under 30 år - i påmeldingsskjemaet.

 

Entreprenørdag og generalforsamling 2. juni 2022

Her kan du melde deg på Entreprenørdagen