Vedlegg til MMI for samferdsel

Eksempel i Excel som viser fagvis hvordan man kan bruke MMI i praksis.