Dokumentet bygger på EBA, RIF og Arkitektbedriftene tidligere publiserte MMI publikasjon fra 11/10-2018