Rapporter og publikasjoner

Her finner du rapporter og andre publikasjoner produsert av EBA alene eller i samarbeid med andre.

Årsrapporter

Årsrapport 2016

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Årsrapport 2015

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Årsrapport 2014

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Årsrapport 2013

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Årsrapport 2012

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Publikasjoner

Veileder hovedbedrift samordning

Når ulike virksomheter påvirker hverandres arbeidsmiljø er det behov for samordning. Arbeidsgiverne skal avklare rollen seg imellom.

Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå

Hvordan kan vi sammen gjøre bransjen bedre – effektiv og lønnsom, og med god kvalitet? Kortversjon av rapport fra fire workshop'er for byggenæringen gjennomført i perioden 18.09.2018 - 30.10.2018

Sjekkliste ved prosjektsamarbeid

NHO, Nelfo og EBA

Kartlegging av mangfold i bygge- og anleggsnæringen

Rapporten er utarbeidet av Seema AS på bestilling fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

BIM Manual

Prosjektrutiner for BIM

MMI - Modell Modenhets Indeks

RIF, EBA og Arkitektbedriftene

Sjekkliste ved prosjektsamarbeid

NHO, Nelfo, EBA

EBA-strategi 2018

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Akkordtariff betongfag 2017

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA mener

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Manual krisehåndtering (Krever innlogging)

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBAs konkurranseveileder - samarbeid i anbudskonferanser

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Antikorrupsjonsveileder

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Ansvar - etterlevelse av lover og regler

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Etikkplakat

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg