Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører, NBU

NBU er en organisasjon for firmaer som driver med dykking og undervannsvirksomhet.

Dykker.png

NBUs visjon:

Kunnskap og Sikkerhet for arbeid under vann

Spørsmål? Ta kontakt med Thomas Norland som er NBUs sekretær. For mer kontaktinfo, se nederst på denne websiden.

NBUs formål er å fremme utviklingen av en seriøs næring. Dette gjøres ved å arbeide kontinuerlig for å bedre Helse, Miljø og Sikkerhet, samt utvikling av kunnskaper om undervannsarbeider generelt.

For å gjennomføre dette driver NBU en aktiv påvirkning og informasjon overfor medlemsbedriftene.
NBU har til dette formål blant annet utarbeidet konkrete forslag til forsvarlige operasjonsprosedyrer og retningslinjer
for praktisk utførelse av HMS - arbeidet.

Byggherrer som benytter seg av NBU - bedrifter til dykking og undervannsarbeider, vil få en entreprenør med sertifisert personell og et organisert system for å ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet. Bruk av NBU - bedrifter er således den beste garanti for kvalitet og sikkerhet, og er en grunnleggende forutsetning for å unngå situasjoner hvor man kan bli trukket til ansvar for mangler på dette området.


Her finner du brosjyrer til nedlasting.

På jobb under vann

Bli medlem av NBU

 

Dykkeoppdrag

Trygge prosjekter med NBU-Entreprenører

 

NEDLASTINGER

Her finner du NBUs styresammensetting 2017/2018

 

Styreleder

Geir Amundsen, Amundsen Diving AS

 

Nestleder

Per Arne Fjeldvær, Sjøentreprenøren AS

 

Styremedlemmer

Jørn Oksnes, IMC Diving AS 

Øystein Reve, EB Marine AS

 

Varamedlem

Jan Erik Kalseth, Skanska Norge AS

NBU har 13 medlemsbedrifter. NBUs sekretariat er lagt til EBA.

Bedrift: Kontaktperson: Telefon:

Amundsen Diving AS

5420 Rubbestadneset

Geir Amundsen

T: 53428290

M:91103637

F: 53428291

Dykkerteknikk AS

PB 58, 3481 Tofte

Fredrik Breiby

M: 92820400

EB Marine AS

PB 384, 4067 Stavanger

Torbjørn Erga

T: 51958686

T: 51958682

M: 90182678

F: 51958699

Falck Dykkertjeneste AS

Rosenborgveien 4

1630 Gamle Fredrikstad

Tommy Svendsen

T: 90842265

F: 69318793

Høgskulen på Vestlandet, Dykkerutdanningen

PB 7030, 5020 Bergen

Finn Hansen

T: 55587500

M: 90567889

IMC Diving AS

PB 61 Måseskjæret, 5841 Bergen

Jørn Oksnes

T: 55363434

M: 90107833

F: 55363435

Lundsett & Walle Dykkerservice AS

Stoa 42, 3970 Langesund

Hans Lundsett

T: 35961053

M: 41676355

F: 35961570

Sintef Ocean (tidl.Marintek)

PB 4762 Sluppen, 7465 Trondheim

Sverre Langolf

T: 73595500

T: 73590762

M: 48277232

Norsk Yrkesdykkerskole AS

PB 23, 1454 Fagerstrand

Lars W. Wroldsen

T: 66965800

M: 98427111

Rør-Dykk AS

Strønevegen 169, 5217 Hagavik

Erik Hansen

T: 56308335

M: 95209102

F: 56302970

Seadive AS

PB 129, 5331 Rong

Åge Kismul

T: 55579999

M: 90052517

Sjøentreprenøren AS

PB 6213 Postterminalen, 5893 Bergen

Arild Grønsdal

T: 55302330

M: 91703847

F: 55302397

Skanska Norge AS

PB 1175, Sentrum, 0107 Oslo

Jan-Erik Kalseth

T: 51826280

M: 93444724

F: 51826282

NBUs sekretariat:

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, EBA

PB 5485 Majorstuen, 0305 Oslo

Thomas Norland

M: 92423550

NBUs sekretariat

EBA

Sekretær: Thomas Norland
Tlf: 23 08 75 25
Mob: 92 42 35 50
E-post:nbu@eba.no

KONTAKT

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post:  

Her finner du NBUs Bransjestandard for innaskjærs dykking.

Her finner du NBUs Bransjestandard for innaskjærs dykking.

Denne bransjestandarden er revidert 22.2.2019, i henhold til  forskrift, FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Bransjestandarden vil bli revidert i takt med forskriftsendringer.

Ved dykking på landbaserte oljeinstallasjoner kommer NORSOK U-103 til anvendelse som gjeldende standard.

NBUs bransjestandard gjelder dykking ned til 50 meter. Dykking dypere enn 50 meter kan bare foretas som metningsdykking i samsvar med dykkeregelverket for petroleumsvirksomheten til havs.

NEDLASTINGER
KONTAKT
Thomas_Norland.jpg

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: