Generalforsamlinger i EBA

EBA arrangerer årlig generalforsamlinger. Dette er medlemmenes viktigste møteplass.

Generalforsamling 2018

31. mai arrangerte EBA generalforsamling og Entreprenørdagen 2018 i Trondheim.

Kompetanse og nyskaping for en bærekraftig næring sto på agendaen da entreprenørene var samlet på Entreprenørdagen i Trondheim torsdag.

Rundt 140 personer var samlet på Entreprenørdagen og EBAs generalforsamling på Scandic Nidelven i Midt-Norges hovedstad.

På talerstolen sto blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og eiendomsinvestor og styreleder i RBK, Ivar Koteng. I tillegg fikk deltakerne høre fra Deloitte snakke om verdiskaping. EBA hadde også invitert foredragsholdere fra SINTEF Byggforsk og NTNU som snakket om bærekraft og digitalisering.


Generalforsamling 2017

8. juni arrangerte EBA generalforsamling og Entreprenørdagen 2017 i Næringslivets Hus i Oslo.

Tema på Entreprenørdagen var det grønne og digitale skiftet, og hvorvidt bygge- og anleggsnæringen er klare for disse skiftene. 

På generalforsamlingen orienterte styreleder Jan Hestås om hva foreningen har utført i 2016. Adm.direktør Kari Sandberg presenterete viktige satsingsområder og saker for 2017 og fremover. I lenkene til høyre finner du foredrag og presentasjoner fra arrangementet.


Generalforsamling 2016

EBA gjennomførte Entreprenørdagen og generalforsamling på Scandic Havet i Bodø, 2. juni 2016.

Nytt av året er at EBA arrangerte Entreprenørdagen og generalforsamling på samme dag. Det var omlag 100 deltakere til stede på arrangementet. 

På generalforsamlingen orienterte styreleder Jan Hestås om hva foreningen har utført i 2015. Adm.direktør Kari Sandberg presenterete viktige satsingsområder og saker for 2016 og fremover.


Generalforsamling 2015

EBA gjennomførte sin generalforsamling på Scandic Hamar 28. - 30. mai 2015

Statssekretær Per-Willy Amundsen skal snakket om seriøsitet i byggenæringen. Adm. dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg fulgte opp med et innlegg om HMS Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast as snakket om hvordan man implementerer ryddighet og sikkerhetstilstand i en bedrift. HMS direktør Lars Erik Bartnes i Veidekke stilte spørsmålet om vi ønsker en felles obligatorisk sikkerhetsopplæring i bygg og anlegg.

Skattedirektør Hans Christian Holte snakket om den svarte økonomien.

Ellers kom Erik Thorsvedt med et foredrag om samarbeid og målopplevelse. Regionveisjef Per Morten Lund tok for seg infrastruktur i Innlandet, mens BNL-sjef Jon Sandnes tema var - Et seriøst arbeidsliv – vårt felles ansvar.

Neste års generalforsamling avholdes 2. juni 2016 på Scandic Havet i Bodø.


Generalforsamling 2014

EBA gjennomførte sin generalforsamling i Kristiansund 12-13. juni 2014.

Temaene for det åpne møtet var samferdel og seriøsitet og etikk. Foredragenes tiltler var følgende:

Effektive planprosesser, Fergefri E39- en viktig transportkorridor, Våre verdier som fundament for HMS og Seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen.

Etikk i grunnmuren – og etikk i hele bygningen: Refleksjoner om etikk, seriøsitet og omdømme, Økonomiske utsikter – Norge i utakt med verden, Bygge og Eiendomsnæringens politiske rammebetingelser – noen refleksjoner om utviklingen.

Den lukkede delen av generalforsamling ble gjennomført med vedtak i henholdtil utsendte dokumenter.

Det ble vedtatt en vedtektsendring knyttet til §4. 6. ledd som omhandler hvilke saker som skal behandles på ordinær generalforsamling. Det ble vedtatt å fjerne sak:

Valg av desisjonskomite og varamenn. Dette skyldes desisjonskomiteens funksjon. EBA har innført nye rutiner for gjennomgang og godkjennelse av EBAs årsregnskap.

Neste års generalforsamling vil bli avholdt på Hamar 28. -30. mai 2015 med EBA Hedmark og Oppland som vertskap.


Generalforsamling 2013

EBA gjennomførte sin generalforsamling i Kristansand 31. mai – 1. juni i et herlig sommervær og med god oppslutning

På det åpne møtet ble det blant annet satt fokus på temaer om at det når er tid for å gjøre nye bragder sammen, marked i endring samt muligheter for en næring i fremgang. Det ble også presentert tall om Bygge-Norge og EBA gjennom 2012 – hvor står vi, hva gjør vi, og hvor skal vi?

Den lukkede delen av generalforsamling ble gjennomført med vedtak iht. utsendte dokumenter.

Det ble vedtatt en vedtektsendring knyttet til medlemskriterier for opptak av nye EBA medlemmer. For å bli medlem av EBA stilles det krav om minimum 2 års drift i Norge. Dette gjelder ikke dersom medlemmet inngår i konsern som har drevet i mer enn to år. Det kreves norsk stedlig tilstedeværelse (dvs. ikke forretningsrepresentasjon gjennom f.eks. advokatkontor) og at bedriften har arbeidsgiveransvar. §2, 1. avsnitt "For å kunne opptas som medlem skal bedriften ha drevet virksomhet i Norge de siste to år og ha arbeidsgiveransvar".


Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen i EBA 2012 ble avholdt i Bergen på Radisson Blu Hotell Norge, 7. - 9. juni.

På den åpne delen ble følgende fremlagt; Ny Giv og yrkesretting av kunnskapsløftet, det var temadebatt om Klimakrisen – hvilken rolle skal byggenæringen spille?

Videre Hvordan kan stortingsmeldingen om bygningspolitikk ha betydning for optimale byggeprosesser? Og til slutt en presentasjon av Pøbelprosjektet.

Den lukkede delen av generalforsamling ble gjennomført med vedtak iht. utsendte dokumenter.

Det ble vedtatt en vedtektsendring i forhold til å styrke bransjens etterlevelse av lover og regler. EBA har utviklet et etterlevelsesprogram som kan tas i bruk av de bedriftene som ikke allerede har et slikt på plass og ikke ønsker å utvikle sitt eget. Programmet er dimensjonert for små og mellomstore
bedrifter i EBA, men kan også anvendes av store bedrifter. Endring ble vedtatt i § 2, åttende avsnitt: "Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse
for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs etikkplakat følges".


KONTAKT
Kristin_Sandvik.jpg

Kristin Sandvik

Adm. sekretær

  Telefon:  

  Mobil:   415 22 119

  E-post: