Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå - workshop for byggenæringen (TE/TU)

Publisert: 10.10.2018 Endret: 10.10.2018

EBA, BNL-familien og Nelfo inviterer til workshop i Stavanger for å sette fokus på konfliktnivået i byggenæringen.

Invitasjon til workshop - Konflikt i prosjekt - Stavanger Riktig Størrelse.jpg

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter

Deltagerne vil i denne omgang være total- og underentreprenører. Byggherrer og rådgivere kobles på senere. Representanter fra styrene i de regionale foreninger og laug inviteres, sammen med andre, engasjerte medlemsforetak og de respektive regionledere.

Program : 

 • Velkommen v/ Tore Strandskog, Nelfo
 • Byggenæringens samfunnsrolle - "Vi bygger landet". Tore Strandskog, Nelfo
 • Erfaringer fra næringen – om utfordringene og bedriftenes tilbakemeldinger 
 • Hvilke typiske utfordringer opplever aktørene i næringen?
  Oppsummert fra spørreundersøkelsene Jomar Talsnes Heggdal, BNL
 • Kontraktens betydning – overordnet om kontrakt, roller og ansvar og hvor
  konfliktområdene typisk oppstår. Jan Olaf Dukan, EBA
 • Gruppearbeid med presentasjon av oppgaven og diskusjon i grupper
  Adressere prioriterte utfordringer og forslag til løsning
 • Plenum med gjennomgang av besvarelser og innsamling av skriftlig innspill fra  gruppene
 • Oppsummering, avslutning og veien videre

 

Tid og sted

Tid: 16. oktober kl 09:00 – 13:00

Sted: Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola

Møtet avsluttes med lunsj

KONTAKT

Jan Olaf Dukan

Advokat (engasjement)

  Telefon:  

  Mobil:   922 00 652

  E-post:  

Bjørn Helliesen

Daglig leder

Rogaland avdeling (EBAR)

  Telefon:   51841220

  Mobil:   91 31 64 96

  E-post: