Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

Publisert: 12.10.2018 Endret: 12.10.2018

Berøring av roterende deler på mobile borerigger innebærer en betydelig ulykkesrisiko. Denne veilederen er derfor ment å informere om hvilke sikringstiltak som er nødvendig, samt gjøre eier og bruker mer bevisst på sikker bruk av borerigger for å unngå skader og ulykker.

Construction site.jpg

Arbeidsmiljøloven stiller krav til vern mot bevegelige deler på mobile borerigger hvor det er risiko for skade ved å komme i kontakt med de bevegelige delene. Nye rigger produsert etter 2015 leveres med vern som standard. På rigger produsert før 1.1.2015 er det også montert ulike typer vern, men ikke av samme kaliber som på de nyeste boreriggene.

Fra 2014 krevde Arbeidstilsynet at også eldre rigger skulle bygges om med et slikt vern. De gikk ut med krav som ble oppfattet som at alle borerigger skal ha bur.

Med denne veilederen har vi synliggjort at det ikke bare er bur som er eneste løsning. Radiovern og infrarøde sensorer, samt nødstoppsnorer er også å betrakte som vern. Dog skal det iverksettes ekstra til ved bruk av nødstoppsnorer.

Veilederen inneholder anbefalinger til både arbeidsgiver og bruker, og er tilgjengelig for nedlasting i lenken til høyre.

Veilederen er utarbeidet av

• Entreprenørforeningen -
  Bygg og Anlegg (EBA)
• Maskinentreprenørenes
  Forbund (MEF)
• Maskingrossisternes Forening  (MGF)
• Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Fondet for regionale verneombud har bistått med midler til utarbeidelsen av veilederen.

KONTAKT

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: