Ulykkesgransking

Publisert: 15.08.2018 Endret: 15.08.2018

NTNU tilbyr i høst et videreutdanningskurs i ulykkesgranskning. Ulykker er ikke ønskede, men når de først skjer gir de en unik mulighet til å lære for å forhindre nye hendelser.

ScanStockPhoto_image_274906.jpg

Kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å utføre systematisk ulykkesgranskning og for å omsette resultatene i kontinuerlige forbedringer i organisasjonen. Eksempler på hendelser og styringsprinsipper, som brukes i undervisningen, vil i hovedsak bli hentet fra bygg- og anlegg. De prinsipper og metoder som kurset formidler vil imidlertid være generelle og derved relevante for ansatte i andre næringer.

Målgruppe:

Ledere og fagpersonell med ansvar for å initiere, gjennomføre og følge opp granskninger av uønskede hendelser.

Kursbeskrivelse:

 Faglig innhold:

  • Hensikten med ulykkesgranskning.
  • Gransking som en del av et systematisk HMS styringssystem.
  • Ulykkesteorier og –modeller
  • Granskning og læring av hendelser i praksis. Eksempler fra myndighet og virksomhet.
  • Gransking på tre nivåer
  • Planlegging av granskning og granskningsprosessen: mandat, team og organisering, beredskap og varsling, åstedsgranskning, intervjuer av ofre og vitner, analyse og hva, hvordan og hvorfor det skjedde, funn, anbefalinger og rapportering
  • Metoder for innsamling av data
  • Metoder for ulykkesanalyse
  • Juridiske aspekter ved ulykkesgranskning
  • Kriterier for læring av ulykker

Klikk på linken til høyre for mer informasjon om kurset.