Påmelding til tunnelstudiet 2019

Publisert: 19.09.2018 Endret: 20.09.2018

NTNU, Vegdirektoratet og Bane NOR inviterer deltakere til å melde seg på tunnelstudiet 2019. Søknadsfrist er 30. oktober 2018.

Tunnel3.jpg

Tunnelstudiet skal øke kompetanse og samhandling i bransjen

Januar 2019 er oppstart for 11. kull på EVU-kurset - også kjent som tunnelstudiet.

Kurset som tidligere kun var tilgjengelig for ansatte i Statens vegvesen og Bane NOR, har til hensikt å samle ulike tunnelmiljø og øke samhandlingen i bransjen.

Tunnelstudiet er relevant for alle som jobber med planlegging, bygging, sikkerhet, drift og vedlikehold av samferdselstunneler. Studieprogrammet har fokus på erfaringsoverføring og vil ta inn søkere som representerer de tre rollene byggherre, rådgiver og entreprenør.

Studieprogrammet legger opp til fem samlinger á tre dager, og inneholder praktiske eksempler og befaringer i tillegg til skriftlige prosjektoppgaver mellom samlingene. Studiet avsluttes med en obligatorisk eksamen ved NTNU. 

Kurset er nå en del av studieprogrammet "Erfaringsbasert master i veg og jernbane". Deltakeravgift utgjør kr. 25 000.

Søknadsskjema finnes til høyre på siden og fristen for å søke er 30. oktober 2018.

Målsetting

Tunnelstudiet skal

• Legge grunnlag for  
  helhetstenking og vektlegging
  av drift og vedlikehold i alle
  faser

• Øke samhandling mellom  
   tunnelfagmiljøene

• Styrke kvalitetsforståelse og
   tverrfaglighet

• Bidra til bedre sporbar
  dokumentasjon i alle faser

• Gi bedre oversikt over
   grunnlagsdokumenter,
   retningslinjer og håndbøker

• Gi innføring i
   levetidsbetraktinger

• Gi bedre faglig trygghet for
   medarbeidere og ledere

• Bidra til økt fokus på
   trafikanter og brukere

• Bidra til nettverksbygging

 

Søknadsskjema