Slik kan asfaltbransjen halvere sine klimautslipp innen 2030

Publisert: 18.06.2019 Endret: 18.06.2019

EBAs forslag til tildelingskriterier for miljø i asfaltkontrakter vil gjøre entreprenørene i Norge klare til å levere asfalt som oppfyller regjerningens klimamål.

Asfalt3.jpg

Norge har i Paris - avtalen forpliktet seg til å redusere utlipp av klimagasser med 40 % for bygging og 50 % for vedlikehold av vei innen 2030. 

Det betyr at asfaltbransjen skal halvere sine CO2-utslipp innen 2030.

I dag er de samlede utslippene fra asfaltvirksomheten i Norge på cirka 383.000 tonn CO2. Dette tilsvarer rundt 51 kg CO2 per produsert tonn asfalt.

EBA har foreslått tildelingskriterier for miljø i asfaltkontrakter. Hvis EBAs forslag til tildelingskriterier følges, er entreprenørene i Norge klare til å levere asfalt som oppfyller regjerningens klimamål.

Du kan lese EBAs anbefalte krav og tildelingskriterier i kontrakter i lenke til høyre.

 

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post: