Er det behov for å oppdatere standardkontraktene innenfor bygg, anlegg og eiendom?

Publisert: 27.02.2019 Endret: 27.02.2019

Benytter du standardkontrakter i ditt arbeid innenfor bygg, anlegg og eiendom? Standard Norge ønsker dine synspunkter om standardene slik at de kan bli enda bedre.

Kontrakt1 .jpg

Er det behov for å revidere standardkontraktene? Delta i Standards Norges undersøkelse og avsi din mening.

Standard Norge utvikler og har enerett på å utgi Norsk Standard. Dette innebærer blant annet at de må vurdere behov for endringer i takt med utviklingen på det området standardene dekker. Endringene kan variere fra justeringer og tilpasninger av dagens standarder til sammenslåing, deling eller utvikling av helt nye standarder.

Nå ønsker Standard Norge å undersøke behovet for revisjoner eller andre endringer i standardkontraktene for bygg og anlegg.

Tilbakemeldingene vil inngå i det videre arbeidet med å holde standardkontraktene relevante og aktuelle. Mest mulig tilbakemelding fra aktørene i næringen vil også gjøre det mulig å korte ned tiden for en eventuell revisjon av standardene.

Vi håper du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen som det tar noen minutter å svare på.

Lenke til undersøkelsen finner du til høyre på siden.

Har du spørsmål om undersøkelsen eller standarder for bygg, anlegg og eiendom, kontakt gjerne leder markeds- og forretningsutvikling Alexandra Klimek i Standard Norge.