EBA har fått utarbeidet sluttrapport for prosjekt LTA 2011

Publisert: 31.10.2018 Endret: 31.10.2018

Prosjekt LTA 2011 oppsummerer forsøkene som er gjort med Lav Temperatur Asfalt siden 2011 og frem til i dag.

Asfalt. .jpg

Asfaltkvalitet og dekkelevetid er den samme for lavtemperaturasfalt og varmprodusert asfalt.

LTA 2011 er et prosjekt i regi av bransjen (FAV/EBA) for å prøve ut ulike teknikker for å produsere asfalt ved en lavere temperatur.

Lavtemperaturteknikker var nytt for asfaltprodusentene i 2011.

Forsøksstrekningene som er lagt med LTA er de mest testede asfaltstrekninger vi har. Erfaringene med prosjektet, erfaringene med produksjon av LTA fra 2011 og fram til i dag, og utvikling av produksjonsutstyr sikrer god kvalitet for LTA massene. 

Sluttrapport LTA 2011 trekker følgende konklusjon:

Asfaltkvalitet og dekkelevetid er den samme for lavtemperaturasfalt og varmprodusert asfalt.

EBAs medlemmer har følgende strategi for lavtemperaturasfalt:

  • LTA skal bli den foretrukne asfalttypen
  • LTA blir et av flere virkemidler i forhold til reduksjon av klimagasser
  • Eventuelle konkurranseulemper for LTA må bort
  • LTA bør bestilles i konkurransegrunnlaget, og det bør begrunnes hvorfor LTA eventuelt ikke velges. Det vil si motsatt praksis fra i dag.

Målsetning for produksjon av LTA. :

2018: 20%
2019: 30%
2020: 40%
2050: 100%

Sluttrapport LTA 2011, sammendrag av Sluttrapport LTA 2011 og presentasjon av sammendraget er lagt ut på EBAs hjemmesider. Lenke til rapportene finnes til høyre på siden.  

Sluttrapport LTA 2011 inneholder

  • Oppsummering av prosjektet  LTA 2011
  • Oppfølgingsforsøk gjennomført etter LTA 2011
  • Resultater av spor -og jevnhetsmålinger av forsøksstrekningene

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post: