Sjekkliste ved prosjektsamarbeid

Publisert: 23.04.2019 Endret: 09.05.2019

NHO, Nelfo og EBA har samarbeidet om å utgi en sjekkliste for prosjektsamarbeid

Handshake1.jpg

Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for bedrifter til åkunne delta i større anbud og prosjekter. Samarbeid om enkeltprosjekter kan føre til flere og bedre tilbud, og vil derfor kunne være positivt for konkurransen i markedet, og for den enkelte bedrift. Dette i motsetning til løpendesamarbeid som lettere vil rammes av konkurranselovenskartellbestemmelse, altså forbud mot konkurransebegrensende samarbeid.

Sjekklisten er tilgjengelig i lenke til høyre.