Siste frist for å bli en del av det gode selskap!

Publisert: 26.11.2019 Endret: 26.11.2019

En signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring bekrefter at bedriften vil støtte opp om bruk av beste praksis for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring.

EBA fordeler1.jpg

Et fellesskap til gjensidig nytte og innovasjon. Et fellesskap som blir verdsatt av myndighetene. Et fellesskap som dyrker beste praksis.

Bygg21 signaturen har siden august samlet 350 sterke virksomheter som vil fremme bærekraft og effektiv praksis i bygge- og eiendomsnæringen.

Når kampanjen avsluttes 1. desember 2019 vil Bygg21 ha lykkes i å samle det største og mest samlende fellesskapet for økt konkurransekraft.

Signér nå i lenke til høyre på siden!

Bygg 21

Bygg21, som er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, har utarbeidet rapporter og veiledere som beskriver beste praksis på følgende områder:

•Næringens rolle i plan- og byggesaker
•Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling
•Kvalitet og bærekraft
•Samhandling i byggeprosjekter
•Industrialisering av byggeprosjekter
•Kompetanse som konkurransefortrinn