Hvordan unngå tvister og konflikter?

Publisert: 16.09.2019 Endret: 17.09.2019

Prosjekt Norge, RIF, AiN og EBA er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til seminar 22. oktober.

konflikt i prosjekt .jpg

Program

Del 1: Bakgrunnsinformasjon om konflikter, prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen – hvor ligger kimen til konflikter?

  • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig? Kari Sandberg, administrerende direktør EBA
  • Hvorfor er samferdselssektoren ekstra utsatt for konflikter? Bettina Sandvin, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Diskusjon i plenum – kjenner man seg igjen?

  • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Ole Petter Thunes, administrerende direktør Rambøll Norge.
  • Hvorfor oppstår egentlig konflikter og hvordan forebygge dette? Hva med bruk av mekling for å løse tvister? Johannes Meyer-Myklestad, Partner/advokat i Advokatfirmaet Selmer AS

Diskusjon i plenum – Er manglede tillit og uegnede avtaler den største årsaken til konflikter og tvister?

Lunsj

Del 2: Anskaffelser, gjennomføringmodeller, kontrakter – hva er løsningene?

  • Hvordan påvirker anskaffelses- og gjennomføringmodeller konfliktnivået – hvordan kan dette reduseres? Egil Skavang, administrerende direktør Arkitektbedriftene
  • Nytt kontraktsregime – hvordan bør dette se ut? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser Nye veier

Gruppearbeid med oppsummering og plenumsdiskusjon med panel.

Avslutning

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: 14. oktober. Lenke til påmelding finnes til høyre på siden.

Tid og sted

22. oktober kl. 10.00 – 14.30
Essendrops gate 3, 0368 Oslo
 

KONTAKT

Per Fredrik Kempf

Avdelingsleder Bygg og bolig

  Telefon:  

  Mobil:   458 69 225

  E-post: