Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Publisert: 05.11.2018 Endret: 14.11.2018

Samarbeid for sikkerhet er tildelt midler fra fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg.

HMS 2018 .jpg

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring  fra 2014.

Aktører fra hele næringskjeden samarbeider om å sikre deling og læring, utarbeide verktøy og bransjenormer og bidra til økt samarbeid i næringen.

På HMS konferansen 6. november kunne arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie formidle nyheten om at styret i fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg har bevilget penger til samarbeidsprosjektet. 

Bevilgningen skal gå over tre år, og går til opprettelsen av en stilling som daglig leder, i tillegg til å finansiere aktivitetene som skal gjøres i dette samarbeidsforumet.

Styret er nå i gang med å rekruttere en ny daglig leder. Stillingsannonsen finnes i lenke på høyre til siden. 

 

 

Styret i samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg består av:

Trond Bølviken, Veidekke
Stein Gunnes, MEF
Tanja Dugstad, Statsbygg
Vigdis Bjørlo, Bane NOR
Edvard Sørensen, Fellesforbundet
Steinar Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund
Knut Aaneland, RIF/Multiconsult
Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
Stig Winge, Arbeidstilsynet 

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen (permisjon frem til 1.3.2021)

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: