Asfaltproduksjonen i Norge er rekordhøy!

Publisert: 30.11.2019 Endret: 10.12.2019

27% av produksjonen så langt er lavtemperatursasfalt (LAT) - og det er godt nytt for miljøet!

Asfalt3.jpg

Asfaltproduksjonen i Norge er rekordhøy etter 3. kvartal i 2019.

Entreprenørene i Norge har målsetning om å produsere 30% lavtemperaturasfalt(LTA) i 2019. Så langt i år er det 27%.

- Norske entreprenører har høyest nivå på andel lavtemperaturasfalt (LTA) i Europa, sier Arne Aakre, leder for vei, jernbane og asfalt for
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

Målsettingen er 40% i 2020.

- LTA er et viktig arbeidsmiljøtiltak og et klimatiltak. Bruk av LTA reduserer CO2 utslippet med ca 2 kg pr tonn asfalt. Andelen LTA i Norge i forhold til totalvolumet er trolig dobbelt så høyt som i noe annet land i Europa.

LTA er først og fremst et tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for asfaltarbeiderne. Det er også et klimatiltak fordi det er mindre utslipp av CO2 ved produksjon av LTA i forhold til varm asfalt.

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post: