Ny IA-avtale gir endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding

Publisert: 20.12.2018 Endret: 03.01.2019

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv gjelder fra 1.januar 2019.

Lege1.jpg

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv skal gjelde for hele arbeidslivet.

I tidligere IA-avtaler følger det av avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

I den nye IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

Alle bedrifter vil etter den nye IA-avtalen da ha den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær). Med ny IA-avtale kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

NHO anbefaler alle bedrifter å klargjøre nye rutiner for egenmelding i virksomheten. Les mer i lenke til høyre på siden.