Nye regler om naturalytelser og skatt fra 1. januar 2019

Publisert: 02.01.2019 Endret: 03.01.2019

Skatt på bonuspoeng og personalrabatter - hva må arbeidsgiver gjøre nå?

Norwegian fly1.jpg

Privat bruk av flybonuspoeng som er opptjent ved jobbreiser, er et eksempel på en skattepliktig ytelse som arbeidsgiver nå får plikter knyttet til.

Naturalytelser mottatt i tilknytning til et arbeidsforhold er skattepliktige allerede i dag, men de nye endringene gjør reglene klarere og strengere. Naturalytelsene skal i større grad enn tidligere behandles på samme måte som lønn.

Ett viktig punkt er en klargjøring av når ytelser mottat fra en tredjepart, er skattepliktige. Arbeidsgiver vil bli ansvarlig for å følge opp overfor skattemyndighetene, ikke tredjeparten. Skattereglene for personalrabatter blir også endret.

Arbeidsgiver vil bli pålagt følgende plikter: 

  • Rapportere i A-meldingen
  • Foreta skattetrekk 
  • Betale arbeidsgiveravgift

Alle ytelser ansatte mottar fra arbeidsgivers kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser vil omfattes. 

Privat bruk av flybonuspoeng som er opptjent ved jobbreiser er ett eksempel på en skattepliktig ytelse som arbeidsgiver nå får plikter knyttet til.

Naturalytelsen skal verdsettes med utgangspunkt i omsetningsverdien som er allment tilgjengelig i markedet på det tidspunkt varen eller tjenesten kjøpes. 

Skattedirektoratet sier at det av praktiske årsaker legges til grunn at arbeidsgiver blir ansvarlig for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 2019.

Personalrabatter er en undergruppe av naturalytelser. Det er rabatter på varer eller tjenester som omsettes eller produseres i arbeidsgiverselskapet eller i andre selskap i konsernet. Nå innføres det en klar grense slik at personalrabatter til en verdi av inntil 7000 kroner i året er skattefrie. 

Mer informasjon og praktiske råd for arbeidsgiver er tilgjengelige for våre medlemsbedrifter via Arbinn.no. Innlogging til Arbinn finnes i lenke til høyre på siden. 

Naturalytelser

Naturalytelser er «enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler», ifølge skatteloven. Det vil si alle andre fordeler enn vanlig lønn, som for eksempel kjøp med rabatt.