Bonuspoeng og personalrabatter - hva må arbeidsgiver gjøre nå?

Publisert: 03.12.2018 Endret: 03.12.2018

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler om naturalytelser og skatt. Hvordan vil dette påvirke arbeidsgivere?

Skatt1.jpg

Naturalytelser mottatt i tilknytning til et arbeidsforhold er skattepliktige for arbeidstakere allerede i dag, men endringene gjør reglene klarere og strengere. Det betyr at naturalytelsene i større grad enn tidligere skal behandles skattemessig på samme måte som lønn.

Ett viktig punkt er klargjøring av når ytelser som arbeidstaker mottar fra en annen enn arbeidsgiver, en såkalt tredjepart, er skattepliktige. I tillegg er det arbeidsgiver som blir ansvarlig for å følge opp overfor skattemyndighetene, ikke tredjeparten. Skattereglene for personalrabatter blir også endret.

Les hele saken på NHO sine sider. Lenke til saken finnes til høyre på siden.