Miljøveileder for Asfaltfabrikk 2018

Publisert: 31.10.2018 Endret: 31.10.2018

EBA har revidert Miljøveileder for Asfaltfabrikk.

Asfalt Miljøveileder1.jpg

Miljødirektoratet gjennomførte i 2017 en stor revisjon av asfaltfabrikkene i Norge.

Miljøveilederen er revidert etter resultatene av Miljødirektoratets revisjon.

Målet er at veilederen skal bidra til at bransjen overholder kravene i tillatelser og forskrifter, og øke kunnskapen om regelverket.

Miljøveilederen er lagt ut på EBAs hjemmeside, og lenke finnes til høyre på siden.

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post: