Bedrifter i næringen har positiv innstilling til mangfold - men mangler mangfoldskompetanse på ledernivå

Publisert: 08.01.2019 Endret: 08.01.2019

Dette viser en undersøkelse utført av Seema AS i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Lærling .jpg

Seema AS er eksperter på mangfoldsledelse og har fått i oppdrag å kartlegge mangfoldet i hos utvalgte bedrifter i næringen.

En av hovedoppgavene til EBA er å bidra til å skape best mulig rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. En av rammebetingelsene er nok og kvalifisertarbeidskraft. Derfor er rekruttering et viktig punkt i EBAs strategi.

Vi ser at arbeidsprosesser og metoder endrer seg i takt med blant annet digitaliseringen i samfunnet. Dette betyr at vi som næring også trenger noe ny og annen kompetanse enn den vi tradisjonelt har rekruttert.

For å kunne finne gode virkemidler i rekrutteringsarbeidet trenger vi mer kunnskap om hvilket mangfold vi har i næringen, og hvordan vi utnytter mangfoldet og mangfoldskompetansen.

EBA inngikk derfor en 3- årig samarbeidsavtale med Seema AS i 2017 som fikk i oppdrag å kartlegge mangfoldet i næringen gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervju. 

Spørreundersøkelsen ble sendt til et utvalg av EBAs medlemsbedrifter i august 2018. 19 av totalt 247 bedrifter ble invitert til å delta, og det kom inn svar fra 176 personer. 

Selve rapporten og funnene fra undersøkelsen er nå publisert på våre hjemmesider. Lenke til rapporten finnes til høyre på siden. 

KONTAKT

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: