Watch out! Uważaj! Livreddende regler lanseres på flere språk

Publisert: 11.08.2019 Endret: 30.08.2019

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har utarbeidet et sett livreddende regler knyttet til de største fareområdene på bygge- og anleggsplassen. Reglene er illustrert i plakatformat som arbeidsgiver kan henge opp på arbeidsplassen som en livsviktig påminnelse. Nå er reglene oversatt til engelsk og polsk.

Plakater livreddende regler1Krediter fotograf .jpg

Livreddende regler retter seg mot personer som utfører arbeid og ferdes på bygge- og anleggsplasser. Plakatene er tenkt brukt i både i opplæringsøyemed og som forebyggende sikkerhetstiltak. Bilde: Fundament Foto, Stian Foss

Fem livreddende regler har blitt til seks - og samtlige er oversatt til polsk og engelsk.

Livreddende regler er tenkt som en påminnelse om beste praksis som skal hindre skade på en selv og andre. Målet er at reglene vil fungere som en viktig påminnelse og samtidig bidra til å utvikle gode holdninger – både når det gjelder egen og andres sikkerhet.

Bakgrunnen for reglene er en grundig kartlegging av risikoer i bransjen som ser på hvilke arbeidsoperasjoner og situasjoner er de farligste vi driver med til daglig på våre bygg- og anleggsplasser.

Bedriftene kan laste ned og legge til egen logo på plakatene.

Konflikt menneske - maskin
Kontakt med elektrisk spenning
Fall fra høyde
Konstrukssjonssvikt
Fallende gjenstander
Eksplosjon

Livreddende regler

  • Konflikt menneske - maskin
  • Kontakt med elektrisk spenning
  • Fall fra høyde
  • Konstrukssjonssvikt
  • Fallende gjenstander
  • Eksplosjon