Kontraktsinngåelse og viktige koblinger til fasene før og etter

Publisert: 02.02.2018 Endret: 02.02.2018

EBA har utviklet et helt nytt kurs i samarbeid med Asker Entreprenør. Kurset fokuserer på kontraktsinngåelse og viktige koblinger til fasene før og etter.

Asker Entreprenør.png

Fra venstre: Advokat Jan Olaf Dukan (EBA), Ann Helena Frøland, HMS/KS-sjef (Asker Entreprenør), Arild Finstad, adm dir Asker Entreprenør, advokat Øystein Seljeflot (EBA) og Lene Jønsson, leder for HMS og Entreprenørskolen i EBA.

Bevissthet rundt samtlige kontraktsdokumenter, med de rettigheter og forpliktelser som der ligger, kan det aldri bli nok fokus på, sier EBA advokatene Jan Olaf Dukan og Øystein Seljeflot, som har utviklet kurset.

Etter kurset skal deltakerne vite hvilke kriterier som må vektlegges for et vellykket prosjekt. Målgruppen er prosjektledere og avdelingsledere.

I kurset gjennomgås følgende tema:

  • Kontraktens «fastpunkt»: Tid og kvalitet
  • Kontraktens dokumenter: Hva skal prosjektleder har fokus på?
  • Overføring av forutsetninger fra kalkyle til prosjekt

- Lærings- og utviklingsprosessen av medarbeidere er en kontinuerlig prosess. I Asker Entreprenør ser vi behovet for å bedre forståelsen og innsikten i kontraktens risiko, forpliktelser, fallgruver og muligheter, sier daglig leder Arild Finstad. Etter dette kurset er målet at kursdeltakerne skal stå bedre rustet til å behandle kontrakten riktig, både når det gjelder rettigheter og plikter.

Lene Jønsson, som er leder av HMS og Entreprenørskolen i EBA setter pris på henvendelsen fra Asker Entreprenør.

- Det er bra at EBA kan bidra til kompetanseheving i bedriftene på denne måten. Dette bidrar også til økt kunnskap om bedriftenes utfordringer og hverdag, sier Jønsson. 

KONTAKT

Lene Jønsson

Leder HMS og Entreprenørskolen

  Telefon:  

  Mobil:   930 96 184

  E-post: