Velkommen til konferanse om arbeidslivskriminalitet - 22.november

Publisert: 06.11.2018 Endret: 06.11.2018

NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret Buskerud inviterer til konferanse om arbeidslivskriminalitet.

Ulovlig_rs.jpg

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Vi ønsker næringsliv, lokalpolitikere, ordførere, rådmenn, innkjøpsansvarlige og andre viktige samarbeidspartnere velkomne til å delta på konferansen 22. november. 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner konferansen. 

0900-0930 Registrering og kaffe 

0930-1100 

 • Velkommen - Ved NHO Viken Oslo, LO Buskerud og EBA BTV
 • Status, virkemidler og kommende tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 
  Arbeids -og sosialminister Anniken Hauglie 
 • A-krim senteret Tønsberg(nedslagsfelt Vestfold, Buskerud og Telemark) resultater, status og veien videre.
  Koordinator Helle Hartz Hagen og koordinator for operativ gruppe Buskerud. 
 • Tettpå - forebygging av arbeidslivskriminalitet rettet mot privatmarkedet.
  Jarl Martin Pedersen Sør-Øst Politidistrikt, Jørn Steinmoen Skatt-Sør
 • Hvilke tiltak er viktige framover i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
  Paneldialog mellom Kristina Jullum Hagen(Avdelingsdirektør NHO), Trude Tinnlund(LO-sekretær),
  Jens Erik Holmås(avdelingsdirektør Skattekrim,Skatt-Sør), Kjell Magne Tvenge(Sør-Øst politidistrikt), Arbeidstilsynet().

1100-1115 Kaffe og pause 

1115 - 1205 

 • Hvordan gjøre gode offentlige anskaffelser, kommunens perspektiv.
  Gyrid Løvli, Kommunalsjef IT og økonomi og plan og- utbyggingsjef i Ringerike kommune.
 • Slik bør anskaffelser foregå, bedriftens perspektiv.
  Arve Gunnestad, daglig leder ved Trio Entreprenør AS 

1205 - 1300 Lunsj og mingling 

1300 - 1500 

 • Hvordan sikre seriøsitet i offentlige anskaffelser innenfor bygg.
  Øystein Seljeflot advokat EBA 
 • Hva er viktige felles tiltak framover
  Innledning til rundebordsdialog ved Trude Tinnlund LO-sekretær
 • Appeller, innspill fra konferansedeltakere.

Det åpnes for dialog og alle innspill registreres og tas med i det videre i arbeidet som gjøres. Påmelding i lenke til høyre. 

TID OG STED

Dato: 22. november
Tid:   09.00-15.00
Sted: Ringerike Kultursenter

KONTAKT

Thormod Hansen

Direktør

Telemark, Vestfold og Buskerud avdeling (EBATVB)

  Telefon:  

  Mobil:   95 94 58 42

  E-post: