Fra plan til gjennomføring - EBA arrangerer kompetansekurs for fylkeskommunene

Publisert: 30.01.2019 Endret: 30.01.2019

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Eiendom har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Akershus fylkeskommune tatt initiativet til en ny kursserie. Målet er å forenkle veien fra plan til gjennomføring.

Byplanlegging1 .jpg

Kompetansekurset "Fra plan til gjennomføring" retter seg i første omgang mot kommunalt ansatte som jobber med utviklingsprosjekter og arealplanlegging.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Norsk Eiendom gleden av å invitere til kompetansekurset "Fra plan til gjennomføring".

Dette er et praktisk kompetansekurs for alle som jobber med utviklingsprosjekter og arealplanlegging, og handler om hvordan kommunene som planmyndighet best mulig kan samarbeide med de private utviklerne. Målgruppen er først og fremst kommunale saksbehandlere og private utbyggere, men også kommunens øvrige ledelse og politikere er invitert. Kurset retter seg både mot både private og offentlige aktører.

Det vil bli presentert konkrete eksempler på både beste praksis fra kommunene og eksempler på verktøy og maler til bruk i saksbehandling i kommunen. Dette inkluderer utbyggingsavtaler, finansieringsmodeller, moms og sammenhengen med rekkefølgebestemmelser. Her blir det detaljkunnskap om utbyggingsavtaler, finansieringsmodeller, moms og sammenhengen med rekkefølgebestemmelser.

Første kursdag er 31.januar. Denne dagen er også tilpasset de som kun ønsker en innføring i tematikken. Velg mellom hel eller halv dag.

Kursdagene 28.februar og 28.mars vil være fordypningskurs som bygger videre på kursdag 1. 

Arrangementet er det første i rekken av en kursserie som Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) skal gjennomføre i hele landet i samarbeid med Norsk Eiendom og de ulike fylkeskommunene.

Neste arrangement er i samarbeid med Akershus fylkeskommune 6. februar. 
Målet er å arrangere tilsvarende i flere av landets fylkeskommuner.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Dersom det blir stor pågang på kurset vil medlemsbedrifter og kommunalt ansatte prioriteres. 

 

 

 

 

Tid og sted

Arrangement i Vestfold fylkeskommune:
31. januar kl. 08.30 - 16.00
Quality Hotel Tønsberg, Oseberg
 
Arrangementet i Akershus fylkeskommune:
Onsdag 6. februar kl: 09:00  - 15:30
Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo

KONTAKT

Thormod Hansen

Direktør

Telemark, Vestfold og Buskerud avdeling (EBATVB)

  Telefon:  

  Mobil:   95 94 58 42

  E-post:  

Ole Henrik Ystehede

Direktør

Oslo, Akershus og Østfold avdeling (EBAO)

  Telefon:  

  Mobil:   98 26 05 73

  E-post: