Innovative anskaffelser

Publisert: 06.06.2018 Endret: 06.06.2018

Dialogkonferanse: Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet

BNL.jpg

Helse Sør-Øst RHF skal bygge nytt Klinikk- og Protonbygg ved Radiumhospitalet, protonbygget er det første senter for protonterapi i Norge og vil ha stor nasjonal og internasjonal interesse.

Det er etablert en prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som har ansvaret for til å gjennomføre den samlende utbyggingen. Prosjektorganisasjonen inviterer leverandørmarkedet til dialog for å få tilbakemeldinger på hvordan prosjektet kan tilegne seg den beste entreprenørkompetansen og hvordan samarbeidet kan etableres for å sikre gode resultater i alle ledd.

Les mer ved å klikke på lenken til høyre.