Høyskolen på Vestlandet utdanner byggingeniører med yrkesfaglig bakgrunn

Publisert: 03.12.2018 Endret: 06.12.2018

I Førde har vellykket et samarbeid mellom næringslivet og Høyskolen på Vestlandet resultert i opprettelsen av et eget byggingeniørstudium.

Lærling .jpg

Byggingeniør-linjen i Førde utmerker seg ved et godt samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter lokalt.

Parallelt med at første kull ved Bachelor i Ingeniørfag Bygg- og Anlegg startet opp på Campus Førde høsten 2016, ble Næringslivsringen Vest stiftet av representanter fra både næringsliv og det offentlige. Næringslivsringen Vest har som sin visjon å bidra til å sikre relevant utdanning og kompetent arbeidskraft til næringsliv og offentlig virksomhet innen bygg og anlegg.

Det tette samarbeidet med næringslivet muliggjør at studentene får en mer praktisk rettet skolehverdag og styrker mulighetene for å komme raskt i jobb etter avlagt eksamen. Bedriftene deltar på arrangementer og inviterer på ekskursjoner samt arrangerer praksisdag hvor studentene får praktisk erfaring med oppgaver beregnet for tømrere, betongarbeidere og anleggsarbeidere.

Studiene som tilbys gjennom Y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Opptak til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

EBA har i samarbeid med Maskin Entreprenørenes Forbund (MEF) bidratt økonomisk til etableringen av utdanningen av bygg- og anleggsingeniører ved Høyskolen på Vestlandet.

I lenken til høyre kan du lese mer om Y- veien.

Y-veien

Visste du at du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten  generell studiekompetanse eller forkurs?

Med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev kan man ta ingeniørutdanning gjennom Y-veien.

Les mer om Y- veien og bygg ingeniørstudier på Høyskolen på Vestlandet i lenkene under.