EBA, Nye Veier og RIF ønsker velkommen til felles frokostseminar!

Publisert: 07.04.2019 Endret: 23.04.2019

HMS og SHA i tidligfase er tema når vi ønsker velkommen til felles frokostseminar 25. april.

HMS 2018 .jpg

08:00  Kaffe og enkel frokost

08.30  Velkommen

08.35  Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA)  
Trond Bølviken, Direktør – Veidekke ASA og Styreleder –SfS BA

08.50  Kommentarer fra salen

08.55  «Hva har vi gjort, hva har vi lært?» 
Etter drøye tre år så er Nye Veier godt i gang med bygging av vei. 
Hvilke resultater har vi på våre prosjekter så langt?   
Hvordan følges prosjektene opp, og hva mener vi skal til for å forbedre prestasjonen?
Sigrid Hansen Tangen - Direktør HMSK og samfunnsansvar, Nye Veier

09.15  Spørsmål fra salen

09.20  HMS/SHA i tidligfase «Hvordan kan vi sammen legge til rette for en sikker utførelse»
Eva Svensli, HMS-leder E6AM, Veidekke Entreprenør AS

09.35  Spørsmål fra salen

09.40  "Status for ny SHA-Veiledning for prosjekterende i BA-næringen"
Knut Aaneland, Multiconsult og leder for RIFs ekspertgruppe for HMS/SHA 

09.55  Spørsmål fra salen

10.00   Avslutning 

Lenke til påmelding til høyre på siden. Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Tid og sted

Torsdag 25. april
Kl. 08.00-10.00 
Skabosvei 4, Skøyen (Veidekke)
Møterom: Auditoriet

KONTAKT

Kari Sandberg

Administrerende direktør

  Telefon:  

  Mobil:   952 21 074

  E-post:  

Kristin Sandvik

Adm. sekretær

  Telefon:  

  Mobil:   415 22 119

  E-post: