Velkommen til frokostmøte om sirkulær økonomi i byggenæringen 21.juni

Publisert: 12.06.2019 Endret: 12.06.2019

Vil du bli med på å utvikle den sirkulære økonomien i byggenæringen?

Grønt møte1.jpg

Velkommen til frokostmøte 21. juni 2019!

BNL har sammen med sine 15 bransjer har gjort en analyse av den sirkulære økonomien for bygg, anlegg og eiendom. Med den har vi konkretisert for oss selv hva den sirkulære økonomien betyr for våre bransjer. Nå ønsker vi å invitere med oss resten av bygge- og anleggsnæringen og de samarbeidspartene som skal til for at byggenæringen skal lykkes med overgangen til den sirkulære økonomien.

Agenda:

1. Velkommen

2. Presentasjon av BNLs analyse av den sirkulære økonomien innen bygg, anlegg og eiendom v/BNLs Miljøforum.

3. Eksempel på prosjekt som gjennomføres av medlemsbedrifter. Hvilke problemstillinger dukker opp i en pilot på sirkulær økonomi? v/ Anleggsgartnermester Stein Wikholm.

4. Kunnskaps- og informasjonsbehov kartlagt av NHP-nettverket v/ Eirik Wærner, RIF/Multiconsult

5. Invitasjon til videre samarbeid

Husk påmelding innen 19. juni. Påmeldingslenke finnes til høyre på siden.

Tid og sted

Tid: Fredag 21. juni kl 08:00-10:00.
Frokost 08:00. Møtestart 08:30.

Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstua