ESA avslutter saken om reise, kost og losji

Publisert: 28.11.2018 Endret: 03.12.2018

EFTAs overvåkingsorgan ESA har meddelt at de ikke vil forfølge videre saken knyttet til reise, kost og losji mot Norge.

Konstruksjon1.jpg

Etter Tariffnemndas vedtak i oktober, mener ESA nå at Norge har ordnet opp slik at det ikke lenger er grunn til å forfølge saken videre på tross av at de tidligere mente at bestemmelser om reise kost og losji i allmenngjøringsforskriftene var EØS-stridige. 

Dette betyr nemndas avgjørelse at reiser i Norge dekkes, mens hjemreiser til et annet land ikke dekkes

Tariffpartene har klart å bli enige om en fellesløsning og løsningene bekreftes nå å være i tråd med EØS-retten.

Les mer om saken på BNL sine hjemmesider i lenken til høyre på siden.