EBAs nyutviklete EPD verktøy vil gjøre det enklere å satse på klima og kvalitet!

Publisert: 19.02.2019 Endret: 21.02.2019

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg har i samarbeid med asfaltentreprenørene i EBA utviklet et EPD verktøy som kan brukes for å se nivået på utslipp av klimagasser og virkningen av tiltak for å redusere utslipp i asfaltbransjen.

Asfalt. .jpg

EPD står for Enviroment Product Declaration og kan oversettes til Miljødeklarasjon på norsk.

Asfaltbransjen skal halvere sine CO2-utslipp innen 2030. Det nyutviklede EDP verktøyet vil være et viktig verktøy for å nå disse målene.

EPD verktøyet gjør det nemlig mulig å måle nivået på utslipp av klimagasser og måle virkningen av tiltak for å redusere utslipp ved produksjon og utlegging av asfalt.

Asfaltbransjen er klare på at de nå, med riktig verktøy, kan klare å nå klimamålene.

En viktig forutsetning vil være at byggherre og bestillere tar hensyn til dette i kontraktene og fokuserer på asfalt med lavere utslipp av klimagass, heller enn å bestille på laveste pris. 

EBA ønsker å utvikle asfaltbransjen og være i forkant når det gjelder klima.

Les mer om hvordan asfaltbransjen skal klare å nå målene innen 2030 i artikkelen som er lenket til høyre på siden. 

 

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post: