Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå

Publisert: 09.05.2019 Endret: 09.05.2019

Hvordan kan vi sammen gjøre bransjen bedre – effektiv og lønnsom, og med god kvalitet?

konflikt i prosjekt .jpg

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det blir pekt på uheldig
praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. I tillegg
bruker aktørene store beløp på advokater og rettssaker. Dette gir byggenæringen et dårlig omdømme og
prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. Denne situasjonen er bransjen lite tjent med, og det gir store
ekstra omkostninger for samfunnet og det enkelte prosjekt.

Nelfo, EBA, Rørentreprenørene, VBL, NML, MLF, VKE, TEF gikk høsten 2018 sammen for å kartlegge
omfanget av problemene. Dette er kortversjonen av rapporten fra fire workshop'er for byggenæringen
gjennomført i perioden 18.09.2018 - 30.10.2018

Deltagerne har i denne omgang vært representanter for hoved-/totalentreprenører og under-/totalunderentreprenører.

Rapporten er tilgjengelig i lenke til høyre.