EBAs innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Publisert: 16.05.2018 Endret: 16.05.2018

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ba i mars om innspill knyttet til næringslivets utfordringer knyttet til offentlige anskaffelser. 4. mai sendte EBA sine innspill, hvor etablering av en veiledningstjeneste ("helpdesk") er ett av innspillene.

Kari Sandberg - kjetil ekkeren.jpg

Foto: Byggeindustrien

EBA presiserer i sitt høringssvar at foreningen stiller seg svært positiv til at NFD har tatt initiativ til stortingsmeldingen, og at reglene om offentlige anskaffelser er av stor betydning for bygge- og anleggsnæringen.

Les EBAs høringssvar i sin helhet ved å klikke på lenken under "Nedlastinger" til høyre.