EBA presenterer egen boligpolitikk

Publisert: 24.10.2019 Endret: 17.10.2019

EBA mener at boligpolitikk - og kommunenes håndtering av boligpolitikken, er en viktig del av samfunnsplanleggingen og samfunnsutviklingen i Norge

boligpolitikken1.jpg

Bærekraftutfordringene globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt står sentralt i EBA sin boligpolitikk.

Boligene våre utgjør en stor del av det synlige by- og landskapsbildet vårt. De skal tilfredsstille både innvendige og ytre behov. Kommunikasjon, nærhet, og livet mellom bygningene må fungere hele døgnet året rundt.

Mye av kvaliteten på boligen avgjøres i byggefasen. Et godt samspill med nærmiljø og myndigheter underveis i prosjektet er avgjørende for at lønnsomheten og kvaliteten i prosjektet blir riktig.

EBA tar ansvar som en aktiv part i næringen, fra initiering og planlegging til gjennomføring av bærekraftig boligbygging, infrastruktur og utvikling av lokalsamfunn.

EBAs boligpolitikk finner du i lenken til venstre på siden. Her kan du lese hva EBA mener om boligpolitikk i forhold til samfunn, områdeutvikling, bokvalitet og boliger, byggefase og finansiering.

KONTAKT

Per Fredrik Kempf

Avdelingsleder Bygg og bolig

  Telefon:  

  Mobil:   458 69 225

  E-post: