Derfor bør du ha lærlinger

Publisert: 12.10.2018 Endret: 12.10.2018

Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.

Lærling .jpg

Å være lærebedrift innebærer at du setter opplæring i system. Dette kan virke positivt på kompetanseutvikling av øvrig ansatte. Faglige ledere og instruktører kan være ressurspersoner i kompetanseheving av ufaglærte.

 

  • Å ha lærling kan bringe ny kunnskap inn i bedriften.
  • En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift.
  • Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme.
  • Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskaping i bedriften.
  • Ved å ha lærling kan bedriften delta i offentlige anbud der det stilles krav til å ha lærling.
 
Dette er lærlingordningen

Lærlingeordningen er en del av det norske offentlige utdanningssystemet, og ansvaret er som i øvrig videregående opplæring delegert til fylkeskommunene. I læretiden gis både opplæring og mulighet til å arbeide praktisk i faget. Bedriften og lærlingen følger en læreplan som beskriver hva hun skal kunne når opplæringen er gjennomført.  Ved oppstart av læretiden inngås en opplæringskontrakt med bedriften, eller med et opplæringskontor. I tillegg inngås en arbeidsavtale med bedriften.