BIMFaglig treff om MMI

Publisert: 02.11.2019 Endret: 14.11.2019

BIMFag arrangerte fagtreff om status og modenhetsmåling i modell, med bakgrunn i den tidligere utgitte veilederen for MMI

BIMFag1.jpg

BIMFag er en forening som ble etablert av tidligere studenter ved Fagskolen i Oslo februar 2010. Foreningen ønsker å være en kilde til informasjon og gjennom medlemmene kunne bidra til utviklingen innenfor BIM i dag.

Formålet til BIMFag er å danne et nettverk for personer som engasjerer seg i BIM (Bygningsinformasjonsmodellering), herunder teknologien og prosesser som faller under denne paraplyen.

De senere årene har også BIMFag jobbet aktivt for å kunne tilby medlemmer muligheten til å være med å standardisere hvordan BIM blir benyttet i bransjen i dag, ved å utarbeide en veileder for BIM innenfor “Best Practice”.

BIMFag oppfordrer alle som enten er utdannet innenfor BIM, eller jobber innenfor faget, til å melde seg inn. For å på denne måten kunne tilby det mest attraktive nettverket innenfor BIM i Norge i dag.

Lenke til BIMFags hjemmesider finnest til høyre på siden.

BIMFag drifter også landets største BIM-relaterte forum (http://bimfag.no/forum/index.php).

KONTAKT

Per Fredrik Kempf

Avdelingsleder Bygg og bolig

  Telefon:  

  Mobil:   458 69 225

  E-post: