Årsrapporten for 2018

Publisert: 07.06.2019 Endret: 07.06.2019

I år som i fjor lanserer vi en heldigital versjon av årsrapporten for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

Forside årsrapport1.jpg

 

Årsrapporten for 2018 ligger ute på våre hjemmesider.

I år som i fjor presenteres årsrapporten digitalt. Rapporten er bygget opp som en vanlig årsrapport, med en redaksjonell del og en formell del. Den er utviklet som en nettside med videoer og dynamiske grafer.

Vi ser på året som har gått og presenterer hilsen fra styreleder og daglig leder. Forretningsområdene oppdaterer oss på sine respektive felt og vi hører fra noen av EBA sine lokalkontorer. Årets tema er rekruttering med tre intervjuer rundt teamet og årsberetning med regnskap og noter finnes til slutt i rapporten.

God lesing!