Nå kan du nominere kandidater til Årets team 2019!

Publisert: 14.03.2019 Endret: 14.03.2019

Formålet med prisen er å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag utføres i EBAs medlemsbedrifter. Både av dem som til daglig jobber ute på bygge- og anleggsplassene, og de som jobber med stabsfunksjoner i bedriftene.

Årets team kreditieres Illustrasjonsfoto Trond Joelson 1.png

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg skal dele ut pris til Årets team på Entreprenørdagen 23. mai. Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Alle EBAs medlemsbedrifter kan nominere inn kandidater til årets team.

Prisen tildeles uavhengig av teamets størrelse og kan omfatte arbeidsteam i både prosjekt og driftsorganisasjoner, herunder stabsfunksjoner. Alle medlemsbedriftenes medarbeidere kan foreslå kandidater (team) til prisen.

Prisen er på kr 25.000,- som teamet kan bruke slik de selv ønsker. Forslag må sendes inn i en PowerPoint-presentasjon, med beskrivelser og bilder av teamet, samt en besvarelse hvor teamet svarer på 6 avgjørende kriterier.  

Alle innkomne forslag vil bli behandlet av en upartisk jury, bestående av representanter fra Hudson Nordic AS, Seema AS, Byggeindustrien/bygg.no og EBAs administrasjon.

Juryen består av følgende personer:
- Cecilie Klæbo, Hudson Nordic. Ekspert på team og ledelse
- Loveleen Rihel Brenna, Seema AS. Ekspert på mangfoldsledelse
- Arve Brekkhus, sjefredaktør i Byggeindustrien
- Thomas Norland, kompetansesjef i EBA

PowerPoint-presentasjonen sendes til EBA innen fredag 12. april til firmapost@eba.no. Prisen deles ut under festmiddagen på Entreprenørdagen den 23. mai i Oslo. 

Arbeidsgiver oppmuntres til å skrive ut skjema som ligger vedlagte i lenke til høyre og gjøre tilgjengelig for ansatte på arbeidsplassen. 

Lykke til!

 

Seks kriterier for å vurdere vinneren av Årets team 2019

1. Fokus på mangfold – hvordan har teamet utnyttet mangfoldet?
2. Tydelig fokus på det å lykkes som team – foran individuelle prestasjoner
3. Bevisst og målrettet fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet på vegne av hele teamet
4. Målrettet, inkluderende og tydelig teamledelse
5. Oppnådd måloppnåelse på grunn av gode teamprestasjoner
6. Involvering og kommunikasjon
- Dersom samhandling med andre, hvordan har teamet løst dette

Årets team - skjema til utskrift

KONTAKT

Thomas Norland

Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen

  Telefon:  

  Mobil:   924 23 550

  E-post: