Live podcast fra Arendalsuka: Er utenlandske entreprenører en dyd av nødvendighet?

Publisert: 13.08.2019 Endret: 13.08.2019

EBA-direktør Kari Sandberg møter byggherredirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet til debatt i podkasten Byggeplassen. Tema er utenlandske entreprenører i offentlige anleggsprosjekter.

Kari helfigur1.jpg

Foto: Byggeindustrien

Økonomisk nedgangstid i Europa kombinert med store, offentlige investeringer i utbyggingsprosjekter i Norge har bidratt til en økt internasjonal interesse for det norske anleggsmarkedet. Utenlandske entreprenørers deltakelse i offentlige utbyggingsprosjekter har økt betydelig. Flere sentrale prosjekter preges av store kostnadsoverskridelser og høy risiko for byggherre og entreprenør. Dette viser en ny undersøkelse samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har utført på vegne av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

- Innhenting av kompetanse og konkurranse fra utlandet er i utgangspunktet positivt, både for samfunnet og for den norske anleggsbransjen, sier Kari Sandberg, daglig leder i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

- Samtidig er det viktig at det konkurreres på like vilkår, og at størrelsen på utlyste kontrakter ikke øker så raskt at norske virksomheter fratas muligheten til å gi konkurransedyktige tilbud.

Store samfunnsmessige kostnader

Undersøkelsen tar utgangspunkt i åtte betydelige anleggsprosjekter med Statens Vegvesen, BaneNOR og Oslo Kommune i rollen som byggherre. Anbudsprosessene preges av store kontrakter, og pressede priser. I dag preges flere av prosjektene av store kostnadsoverskridelser, forsinkelser og manglende fremdrift.

Kari Sandberg understreker at det er viktig å se det store bildet.

- Vi må se på hva denne kontraktsstrategien faktisk koster samfunnet. Når vi sammenlikner faktorer som verdiskaping, sysselsetting og det offentliges skatteinntekter på utenlandske versus norske entreprenører, kan vi argumentere for at et ensidig fokus på laveste pris ikke nødvendigvis skal være utslagsgivende ved tildelninger av offentlige kontrakter. Vi må se på hva som er det beste for samfunnet.

--

 Bettina Sandvin (byggherredirektør i Statens vegvesen) og Kari Sandberg (administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) til debatt på Arendalsuka, på restauranten Nonno i Pollen kl. 14.30,  tirsdag 13 august.

Sendingen fra Arendalsuka kan spilles av i lenke til høyre. Her kan du også finne lenke til undersøkelsen, tall og grafer, samt pressedekning.