Aktuelt

Yrkes NM 2018.png

Velkommen til Yrkes-NM på Hellerudsletta 22. – 25. oktober

11.10.2018

Yrkes-NM arrangeres annethvert år og har som overordnet mål å øke rekrutteringen, samt synliggjøre viktigheten av yrkesfag i et samfunnsperspektiv. Worldskills Norge er sekretariat for arrangementet, sammen med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.