Lokalavdelinger

Betonmast-Romerike-Sulland-bilsenter_SH-8520.jpg

Lokal kompetanse

Lokalavdelingene er medlemmenes faglige og sosiale møtested og utfører en rekke viktige oppgaver:

 • være et bindeledd mellom EBAs sentraladministrasjon og medlemmene
 • arrangere lokale medlemsmøter
 • drive opplæringskontor
 • være teknisk arrangør av kurs/gi informasjon lokalt om kurs som er tilgjengelige gi faglig bistand
 • holde seg orientert om aktuelle lokalpolitiske forhold for bransjen

EBA, Oslo avdeling er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og omfatter medlemmer i Oslo, Akershus og Østfold.

Avdelingens formål er på lokalplanet:

 • å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden 
 • synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
 • å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
 • nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring

Adresse

Middelthunsgate 27, 0386 Oslo

Postboks 5485 Majorstuen, OSLO

KONTAKT

Ole Henrik Ystehede

Direktør

Oslo, Akershus og Østfold avdeling (EBAO)

  Telefon:  

  Mobil:   98 26 05 73

  E-post:  

EBA, Hedmark og Oppland er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg som omfatter 20 medlemsbedrifter og som sysselsetter 1750 personer. Avdelingen har et opplæringskontor, BYGGOPP, med 85 lærlinger pr. 31.12.2017.

nEntreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Hedmark og Oppland  ble stiftet 30. juni 1977.

Avdelingens formål:

 • å realisere EBAs formål og arbeidsoppgaver innen lokalforeningens område
 • å ivareta medlemsbedriftenes og EBAs interesser i området
 • å virke som opinionsdanner gjennom deltakelse i den lokale debatt o.l.
 • å utvikle en effektiv og god nærkontakt samt service og rådgivning overfor medlemmene

Avdelingen har 20 medlemsbedrifter som sysselsetter ca. 1700 personer hvorav 79 lærlinger. Medlemsbedriftene omsatte for ca. 6,5 mrd. i 2015.

Avdelingen har også et eget opplæringskontor; BYGGOPP Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk.

 Hva tilbyr vi

Vi tilbyr faglige kurs for medlemmene og utfører en rekke viktige oppgaver som å

 •  være et bindeledd mellom EBAs sentraladministrasjon og medlemmene
 • arrangere lokale medlemsmøter
 • drifte opplæringskontoret BYGGOPP
 • være teknisk arrangør av kurs/gi informasjon lokalt om kurs som er tilgjengelige
 • gi faglig bistand
 • holde seg orientert om aktuelle lokalpolitiske forhold for bransjen i samarbeid med NHO Innlandet

Styret i EBAHO pr. 7. mars 2019

Leder:                Ole Gjermundshaug, Gjermundshaug Gruppen AS
Nesleder:           Ståle Kværndal, Betonmast Innlandet AS
Styremedlem:    Thomas Rostøl, Ø.M. Fjeld AS
Styremedlem:    Karl Even Lande, Syljuåsen AS
Varamedlem:     Jon Olav Bråten, EcoSør AS
Varamedlem:     Lars-Erik Knippa, Martin M. Bakken AS

Adresse:

Møllergata 18, 2390 MOELV

KONTAKT

Gerd Kjølstad

Avdelingsleder

Hedmark og Oppland  (EBAHO)

  Telefon:  

  Mobil:   95 85 39 50

  E-post:  

EBA TeVeBusk dekker Telemark Vestfold og Buskerud fylke.

Vi arbeider for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer i regionen, og styret har for tidsrommet 2015-2017 vedtatt en strategi der følgende fokusområdet skal prioriteres. Strategi for perioden 2019 - 2021 er under arbeid.

 • Seriøsitet
 • Kompetanse og rekrutering
 • Næringspolitikk
 • Medlemsservice / verving

Vi skal være en lokal resurs for våre medlemmer og skape gode møteplasser på det sosiale og på det faglige plan. 

Styret EBA TeVeBusk

 • Styreleder: Lars N. Hjertås. Veidekke Entreprenør. Vestfold - Telemark
 • Nestleder: Rune Karlsen. OBAS Øst AS
 • Styremedlem: Sigbjørn Gjerden. Gjerden fjellsikring AS
 • Styremedlem: Frode Vebostad. Helge Klyve AS
 • Varamedlem: Tor Magne Nevestveit. Telemark Byggentreprenør AS

Adresse:

Østre Kullerød 5 3241, Sandefjord

KONTAKT

Thormod Hansen

Direktør

Telemark, Vestfold og Buskerud avdeling (EBATVB)

  Telefon:  

  Mobil:   95 94 58 42

  E-post:  

EBA Agder betjener Aust- og Vest-Agder med kontor i Kristiansand. Våre fokusområder brer seg vidt innen utdanning- og næringspolitikk.

Avdelingen har det siste året speilet hardt det sentrale arbeidet som er gjort rundt seriøst arbeidsliv og vil fokusere på det arbeidet også fremover, men vil også fokusere på HMS og de 6 dødsrisikoene. Visste du at EBA Agder har obligatorisk 40 timers grunnopplæring HMS på alle nye lærlinger? Videre vil vi jobbe med å få kommuner til å jobbe bedre med anskaffelser og kontraktsforhold. Vi har en sterk ambisjon om å være en skarp utfordrer men også samtidig en brobygger på felt som berører våre medlemmers kritiske kjerneområder. Kontoret har tre ansatte og ledes av Petter Blomkvist som har med seg to opplæringsrådgivere som representerer opplæringsavdelingen Byggopp Agder.

Styret består av de toneangivende bedriftene i Agder og representeres av følgende:

Styreleder: Are Westbye, Veidekke Entreprenør
Nestleder: Jon Syrtveit, Kruse Smith Entreprenør
Styremedlem: Gunnar Thompson, BRG Entreprenør
Styremedlem: Richard Strømme, Kaspar Strømme Entreprenør
Styremedlem: Olav Orthe, Skanska Norge
Varamedlemmer: Svein Resmann, HSH Entreprenør
Styremedlem: Jørund Løland, Agderbygg

 

Adresse

Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND

KONTAKT

Petter Blomkvist

Direktør

Agder avdeling (EBAA)

  Telefon:  

  Mobil:   46 68 42 00

  E-post:  

EBA Rogaland avdeling er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og omfatter medlemmer i Rogaland.

Avdelingens formål er:

 • å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden 
 • synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
 • å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
 • nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring

Adresse:

Postboks 153 Sentrum, 4001 Stavanger

Besøksadresse Strandkaien 28, 4005 Stavanger

KONTAKT

Bjørn Helliesen

Daglig leder

Rogaland avdeling (EBAR)

  Telefon:  

  Mobil:   91 31 64 96

  E-post:  

EBA Vestenfjelske er bransjeforeningen for bygg- og anleggsentreprenører i Hordaland og Sogn & Fjordane. Foreningen har stolte tradisjoner tilbake til 1916, men er absolutt vital og dagsaktuell i prioriteringer og fokus.

EBA Vestenfjelske ble stiftet 2. desember 1916. Avdelingen er den eldste lokalavdelingen i landet og runder 100 år i 2016. Avdelingen har i dag 60 medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Avdelingen har eget lokallag i Sogn og Fjordane. Vestenfjelske har 2 opplæringskontor; BYGGOPP Sogn & Fjordane, lokalisert i Førde og BYGGOPP Hordaland lokalisert i Bergen.

Administrasjonen består per 01.01.10 av 9 ansatte, hvor av 5 i Bergen og 4 i Førde. Kontoret i Bergen er lokalisert i Veiten 3 og BYGGOPP Sogn & Fjordane har kontorer i Concordbygget i Førde sentrum.

EBA Vestenfjelske er arrangør av konferansene Vestlandske Bygg og Anleggsdag og Entreprisedagen i vest.

Adresse:

Valkendorfsgaten 1a, 5012 BERGEN

EBA VESTENFJELSKE:

 • Stiftet 2. desember 1916
 • Avdelingen har i dag 60 medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane

NEDLASTINGER
KONTAKT

Hans Martin Moxnes

Direktør /regiondirektør

Vestenfjelske avdeling (EBAV) og  EBA Sogn og Fjordane LokalLag

  Telefon:  

  Mobil:   93 45 42 00

  E-post:  

EBA, Møre og Romsdal avdeling er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, og er medlemmene i Møre og Romsdal sitt faglige og sosiale møtested.

 • være bindeledd mellom EBAs sentraladministrasjon og medlemmene
 • arrangere lokale medlemsmøter
 • være teknisk arrangør av kurs/gi informasjon lokalt om kurs som er tilgjengelige
 • gi faglig bistand
 • holde seg orientert om aktuelle lokalpolitiske forhold for bransjen

Adresse

Postboks 161, 6501 Kristiansund

Besøksadresse: Fosnagata 13, 6509 Kristiansund

KONTAKT

Monika Eeg

Daglig leder

Møre og Romsdal avdeling (EBAMR)

  Telefon:  

  Mobil:   91598917

  E-post:  

EBA Trøndelag er lokalforeningen for entreprenører i Nord- og Sør Trøndelag. EBA Trøndelag har 31 medlemsbedrifter. Medlemmene spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

 • å ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor omverden
 • synliggjøring av Næringens betydning for landets utvikling og verdiskapning
 • å arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
 • nyskapende, og lønnsom bygg- og anleggsnæring

Adresse:

Hornebergvegen 12, 7038 TRONDHEIM

NEDLASTINGER
KONTAKT

Kristian Dahlberg Hauge

Direktør

EBA Trøndelag avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   916 72 145

  E-post:  

EBA Nord-Norge er lokalforeningen for entreprenører i Nordland, Troms og Finnmark. EBA Nord-Norge har 94 medlemsbedrifter. Medlemmene spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

 

 • Ivareta og fremme felles bransjeinteresser og representere overfor myndigheter, forvaltning og øvrig samfunnsliv
 • Synliggjøre av bygg- og anleggsnæringens betydning for landsdelens utvikling og verdiskapning
 • Arbeide for medlemmenes aktive innsats på høy faglig og etisk standard
 • være en aktiv bidragsyter for nyskaping og lønnsomhet bygg- og anleggsnæringen i regionen
 • Bidra aktivt til rekruttering av nye unge fagarbeidere og ingeniører til næringen

 

 

 

Adresser:

Postboks 448, 9255 Tromsø

Besøksadresse
Bankgata 9/11, 9008 Tromsø

 

 

KONTAKT

Stein Windfeldt

Direktør

EBA Nord-Norge (EBAN)

  Telefon:  

  Mobil:   913 05 570

  E-post:  

KONTAKT
Kristian Dahlberg Hauge(1)1.jpg

Kristian Dahlberg Hauge

Direktør

EBA Trøndelag avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   916 72 145

  E-post:  

BirgerHaugland.png

Bjørn Helliesen

Daglig leder

Rogaland avdeling (EBAR)

  Telefon:  

  Mobil:   91 31 64 96

  E-post:  

GerdKjølstad.jpg

Gerd Kjølstad

Avdelingsleder

Hedmark og Oppland  (EBAHO)

  Telefon:  

  Mobil:   95 85 39 50

  E-post:  

HansMartinMoxnes.jpg

Hans Martin Moxnes

Direktør /regiondirektør

Vestenfjelske avdeling (EBAV) og  EBA Sogn og Fjordane LokalLag

  Telefon:  

  Mobil:   93 45 42 00

  E-post:  

Ole_Henrik_Ystehede.jpg

Ole Henrik Ystehede

Direktør

Oslo, Akershus og Østfold avdeling (EBAO)

  Telefon:  

  Mobil:   98 26 05 73

  E-post:  

PetterBlomkvist.jpg

Petter Blomkvist

Direktør

Agder avdeling (EBAA)

  Telefon:  

  Mobil:   46 68 42 00

  E-post:  

ThormodHansen.jpg

Thormod Hansen

Direktør

Telemark, Vestfold og Buskerud avdeling (EBATVB)

  Telefon:  

  Mobil:   95 94 58 42

  E-post:  

Monika_Eeg.jpg

Monika Eeg

Daglig leder

Møre og Romsdal avdeling (EBAMR)

  Telefon:  

  Mobil:   91598917

  E-post:  

stein windeldt.jpg

Stein Windfeldt

Direktør

EBA Nord-Norge (EBAN)

  Telefon:  

  Mobil:   913 05 570

  E-post: