Byggevarer - Har store prisendringer kommet for å bli?

Nyhet , Arrangementer

Publisert

Treindustrien inviterer til webinar om prisutvikling og marginfordeling i byggenæringen på Teams 18. november kl. 10.00 -11.30

Påmelding webinar

Teams-lenke sendes ut senest dagen før.

1. Pris og markedsutvikling på byggevarer fremover
Prognoser for ulike byggevarer som betong, stål, glass, trelast og boligprisutvikling.
Sara Midtgaard, Prognosesenteret

2. Marginer og resultatutvikling i ulike ledd i byggenæringen
Presentasjon av ny rapport utført av Prognosesenteret.
Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret

Spørsmål vedrørende webinaret rettes til: 
helene.amundsen@treindustrien.no | mobil 920 93 301

 

Om Treindustrien: Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og byggematerialer i tre med 113 medlemsbedrifter innen trelastindustri, industrielt trebyggeri, elementer, moduler, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte byggevarer. Treindustriens medlemmer er viktig leverandør av halvfabrikata til annen
treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi.