Koronakrisen ble et syvmilssteg for kompetanseutvikling og digitalisering

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

De siste ukene er det mange som har måttet ta i bruk digitale verktøy og plattformer som gjør det mulig å jobbe hjemmefra og samtidig lære av eller samarbeide med andre.

EBAs opplæringsavdeling har benyttet anledningen til å utvikle sine metoder for kompetanseformidling og bruker tiden vi er inne i som en anledning til å gjennomføre et løft innen digitalisering.

Verktøyene vi denne våren har lært oss å bruke for fjernkommunikasjon, kommer garantert til å bli en del av den nye hverdagen etter at pandemien er under kontroll.

Variert portefølje av digitale kurs

EBA startet digital nettskole i 2015, og har utviklet mange digitale kurspakker. Dette er kurs du kan ta hjemmefra, i ro og mak, og fullføre når det passer deg. Kursporteføljen er variert, men har til nå i stor grad vært knyttet til lovkrav og forskrifter innenfor HMS og teknisk kompetanse, som stillas, betongteknologi og veidrift.

Nye typer kurs

Nå utvides porteføljen til Entreprenørskolen å inneholde kurs innenfor miljø, mangfold og ledelse. De fleste kursene er ikke rene e- læringskurs, men en kombinasjon av opplæring på nett og tradisjonelle klasseromskurs. Entreprenørskolen er i gang med å utvikle ny Anleggslederskole, som vil bestå av både eKurs, webinarer og tradisjonelle samlinger. Antall samlinger reduseres i forhold til dagens oppsett, og reduserer antall reiser og bortedøgn.

Kurs i utslippsfrie byggeplasser

Entreprenørskolen lanserer i begynnelsen av juli et nytt digitalt kurs i Utslippsfrie byggeplasser, som omhandler hvordan virksomhetene i byggebransjen kan jobbe for å oppnå en betydelig reduksjon i utslipp, spesielt fra maskiner og utstyr, og oppvarming i byggeperioden. Norske byggeplasser kan redusere utslippene med 99% dersom man bruker stikkontakten i stedet for fossile energikilder. Dette kurset vil kunne gjennomføres på mobiltelefon, på trikken eller toget hjem fra jobb. Men det legges opp til at kurset skal inngå i en prosess – der virksomhetene samtidig jobber mot det å redusere sine utslipp.

Gratiskurs

For at våre kursledere skal kunne fortsette kursvirksomhet og samtidig ta hensyn til smittevern, har vi også utviklet kurs i fjernformidling.

Det tar for seg én av mange videokonferanseløsninger slik at våre kurs fortsatt kan holdes uten fysisk tilstedeværelse. Kurset er gratis for EBA medlemmer og viser hvordan man med litt trening kan opprettholde kurs- og konferansevirksomhet.

Det digitale kurset viser videokonferanseløsningen Zoom, men prinsippene for slik programvare er ganske like så kurset vil også fungere som et grunnkurs for lignende videokonferanseløsninger.

Fjernformidlingskurset finner du her. https://about.motimateapp.com/eba

Bli med på kompetansehevingen du også!