EBA

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

63 resultater

Type artikkel
Velg område
63 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  Kompensasjon til foretak for tapt omsetning som følge av koronakrisen

  Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen både for bedrifter som er stengt av myndighetene, og øvrige foretak med betydelig inntektstap.

 2. Nyhet , Lærlinger

  Tiltak for permitterte lærlinger

  Nye tall viser at det er om lag 4000 lærlinger som har blitt permittert som følge av korona-situasjonen. Nå setter regjeringen i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser.

 3. Nyhet

  Har du hjemmekontor? Bruk dagene effektivt med kurs og opplæring på nett.

  Hjemmekontor kan være en god anledning til å oppdatere seg på ny kunnskap.

 4. Nyhet

  Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

  I forbindelse med Covid-19 utbruddet har Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet en overordnet veileder for å få til gode anskaffelser og anskaffelseprosesser i den spesielle tiden vi er inne i nå. Deler av veiledningen og eksemplene er rettet mot bygg- og anleggsanskaffelser.

 5. Nyhet

  Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19

  Departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensynsom etter loven skal vurderes. Veilederen gir også anbefalinger for hvordan eventuellekommunale vedtak bør utformes ut fra dagens situasjon

 6. Nyhet

  Regjeringen vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

  Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene

 7. Nyhet

  Undersøkelse: Entreprenørene frykter korona-stans

  Kun en uke etter at regjeringen innførte drastiske tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset, melder 18 prosent av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) at de har fått en eller flere kontrakter kansellert som en direkte konsekvens av viruset.

 8. Nyhet

  Departementet klargjør hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten

  Forskrift om karantene ved ankomst til Norge gir karanteneplikt i 14 dager til alle som kommer til Norge fra utlandet. Forskriften gir unntak for pendlere.

 9. Nyhet

  Oppsummering: Korona-tiltak for bedriftene

  Her finner du en oversikt over myndighetenes tiltak som er relevante for entreprenørbedriftene.

 10. Nyhet

  Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang

  Byggenæringen er viktig for å holde hjulene i gang i samfunnet. En samlet næring har jobbet frem en tiltakspakke som er overlevert politiske myndigheter.