Ny EBA-sjef vil besøke entreprenører over hele landet og oppfordrer medlemmer til å ta kontakt.

Heikki Eidsvoll Holmås møtte administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, til samtale om norsk bygge- og anleggsnæring i usikre tider med fokus på hva vi kan gjøre for å sikre konkurranseevnen fremover.

Heikki Eidsvoll Holmås har rundet to uker som ny administrerende direktør for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i Middelthunsgate 27

Allerede andre dagen på jobb fikk Holmås stå for oppsummering og avslutningen av HMS konferansen - som med 600 deltakere er byggenæringens største møteplass for alle i hele verdikjeden som jobber med HMS.

I forbindelse med årets markedskonferanse, arrangert av EBA, EBA Oslo, Akershus og Østfold og en rekke offentlige bestillere med Statsbygg, Oslo kommune og Statens vegvesen i spissen, møtte Holmås administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, til en samtale på scenen om norsk bygge- og anleggsnæring i usikre tider med fokus på hva vi kan gjøre for å sikre konkurranseevnen fremover.

- Stadig flere i bygg- og anleggsnæringen rapporterer at vi er forbi byggetoppen, og forventer nedgang det neste halvåret. Det viser både NHOs medlemsundersøkelse og vår dialog med egne medlemmer. Jeg jobber for å få Stortinget til å forstå at det budsjettet som ble laget i august i år, ikke er tilpasset det markedet vi ser konturene av neste år, sier Holmås.

Samme uke som klimaforhandlingene COP27 foregår i Sharm el-Sheikh i Egypt, arrangerte EBA og Grønn Byggallianse seminar om Strakstiltak for entreprenører innen bygg og anlegg. Over 40 medlemsbedrifter har så langt signert tiltakene som vil være veiledende når entreprenørene nå tar en avgjørende rolle i den grønne omstillingen.

- Vi må være den eneste bransjen i Norge som ber om strengere klimakrav enn myndighetene er villige til å stille, ler Heikki Eidsvoll Holmås. Det er det avgjørende at vi får på plass.

– Regjeringen har ikke sjanse til å nå sine klimamål for 2030 om de ikke spiller på lag med byggenæringen. Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de ønsker et klimasamarbeid, men det har vært stille etterpå. Derfor er vi veldig tydelige på å si at vi vil ha en dialog med regjeringen om klimapartnerskap, og at vi vil arbeide for å få til en dialog. Bare slik kan vi løfte utfordringen raskt nok, slår Holmås fast.

Selv om prognosene på miljøsiden er alvorlige, er Holmås også opptatt av å se muligheter. Han understreker at byggenæringen vil få en viktig rolle som også vil kunne gi verdiskapning. Holmås ser frem til å møte en samlet bransje når han sammen med Norsk Eiendoms Tone Tellevik Dahl skal lede Byggenæringens Klimakonferanse i Oslo Rådhus 29. november.

Heikki Eidsvoll Holmås ser også frem til å jobbe sammen med medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i EBA nasjonalt og sentralt:

- Det er en utrolig flott EBA-gjeng jeg er satt til å lede og det bobler av kreativitet og vilje til å stå på for bransjen og flytte verden fremover. I tillegg til å delta på flere av konferansene og webinarene vi har arrangert, har jeg fått vist frem de grønne ambisjonene for bransjen for min gamle arbeidsgiver Multiconsult og ikke minst bidratt i Byggenæringens Landsforenings arbeidet knyttet til innleieforbud. Innstrammingene i innleie kommer, men vi jobber for å få staten til å sette mål for akseptabel innleie i bransjen, slik at vi kan gjøre vår del av jobben for å unngå forbudet mot innleie i Oslofjordområdet.

Holmås gleder seg til å komme ut på besøk til entreprenører over hele landet og oppfordrer medlemmene til å ta kontakt.

- Har dere noen skikkelige miljøprosjekter, innovative prosjekter, prosjekter der lærlingene får med seg noe spesielt, eller hva som helst annet dere er stolt av, så inviter meg på besøk. Da får jeg ta et utvalg, så får jeg møtt medlemmer og sett prosjekter over hele landet, selv om jeg ikke klarer å få sagt ja til alle.

Vil du ha Holmås på besøk, send en e-post ks@eba.no og fortell hvorfor.

Her kan du melde seg på EBAs nyhetsbrev for å motta oppdatert informasjon om kommende arrangementer og andre nyheter fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.