EBA

Innhold

Webinar: Vil pandemien knekke landets største fastlandsnæring?

Nyhet , Arrangementer

Publisert

En samlet byggenæring inviterer til et markedswebinar. Hør hvordan bransjeforeningene og firmarepresentanter for store deler av næringen opplever markedet, og se resultatene fra flere tidligere upubliserte markedsundersøkelser. Representanter fra næringen vil fortelle hvilke politiske målsetninger de har.

Webinaret er tilgjengelig på YouTube

Klikk på lenken for å se arrangementet

Markedsituasjon og prognoser hos kommuner og fylkeskommuner innen bygg og anlegg (Arrangører: RIF, EBA, Nelfo og AiN). 

Byggenæringen er Norges viktigste fastlandsnæring med en årlig verdiskaping på godt over 380 milliarder kroner fordelt på 92.000 bedrifter med mange hundretusen ansatte. Likevel har svært lite av krisetiltakspakkene det siste året vært rettet mot vår næring. Så, hvordan er egentlig markedssituasjonen i byggenæringen i Norge etter 12 måneder med Covid-19?

 

PROGRAM

08:55 Pålogging

09:00 Velkommen - Marius Saasen Strand, kommunikasjonsdirektør, Nelfo. Bakgrunn - Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør, RIF.

09:05 Plan- og aktivitetsanalyse (februar 2021) - kommuner og fylkeskommuner Prognosesenteret - Kåre Elnan, CCO Partner.

09:15 Kan kommunene brukes til motkonjunktur? KS – Kommunesektorens Organisasjon - Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati.

09:20 Mulighet for smart og grønn omstilling? Nelfo - Tore Strandskog, direktør næringspolitikk.

09:25 Hvor lenge kan vi leve på ordrereserven? Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) - Stein Windfeldt, direktør EBAN.

09:30 Er det gode tider i rådgiverbransjen? Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) - Ari Soilammi, utviklingssjef.

09:35 Volumet av nye prosjekter faller Arkitektbedriftene (AiN) - Egil Skavang, administrerende direktør.

09:40 Bransjedebatt

· Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Rune Aale-Hansen, administrerende direktør.

· Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør.

· Sweco Norge AS, Grete Aspelund, administrerende direktør.

· BackeGruppen, Eirik Gjelsvik, konsernsjef.

· CF Møller, Christian Dahle, partner og daglig leder.

10:10 Oppsummering og avslutning - Kari Sandberg, administrerende direktør, EBA.