EBA

Innhold

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) inviterer skoleungdom over hele landet til å delta på digitalt arrangement.

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

14.000 elever deltok på Ung i Bygg og Anlegg i høst. Nå settes arrangementet opp på nytt 22.1 og 28.1.

Besøk hjemmesiden på www.ungebygger.no

Det digitale rekrutteringsarrangementet er et godt alternativ til elever som må ha hjemmeskole. Rådgivere og skolelærere kan melde opp elever klassevis og legge opp til at elevene følger sendingen hjemme. For å gjøre planleggingen lettere blir sendingene liggende ute hele dagen. Arrangøren besvarer spørsmål og holder konkurranser underveis.

Skolene kan velge å melde seg på en av følgende datoer:

  • 22. januar
  • 28. januar

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) er et rekrutteringsprosjekt initiert av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg i samarbeid med sentrale aktører fra hele næringen: Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen, KIS, Direktoratet for Byggkvalitet og alle EBAs medlemsbedrifter

Prosjektet startet i 2018 og har gjennomført to Norges-turneer med inspirasjonsarrangementer for niende og tiende trinn over hele Norge. Årets digitale arrangement er gjort tilgjengelig for ungdomsskoleelever over hele landet.

I løpet av to skoletimer får elevene møte unge ambassadører som studerer eller jobber innen bygg og anlegg, som forteller om hverdagen i noen av Norges viktigste jobber.

Sendingen er interaktiv i den forstand at det blir mulig å stille spørsmål til utdanning og arbeidshverdag på sosiale medier eller på epost.

 

Her finnes informasjon om deltakerne, program og lenke til påmelding