EBA

Innhold

Utdanningsdirektoratet har tre fag innen bygg- og anleggsteknikk ute til høring

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

EBA samarbeider med EBAs regionforeninger, Byggopp-kontorene og EBAs kompetanseutvalg for å utarbeide høringssvar på de tre utdanningstilbudene. Høringsfristen er satt til 25. april.

Utdanningsdirektoratet har følgende fag tilhørende bygg- og anleggsteknikk ute til høring:

  • Vg2 byggmontasje og stillasbygg
  • Vg3 byggmontasjefaget
  • Vg3 stillasbyggerfaget

Det har vært jobbet med å få på plass eget byggmontasjefag siden 2010. Betongelementforeningen har vært en pådriver i dette arbeidet, med støtte fra EBA. 

- EBA er veldig fornøyd med at faget endelig blir en del av tilbudsstrukturen i yrkesfaglig utdanning, sier Thomas Norland, kompetansesjef i EBA.

Kjerneelementer i Vg3 byggmontasjefaget er statikk, montering av betongelementer, stål og store limtredragere.

Stillasbyggerfaget var opprinnelig plassert inn i tilbudsstrukturen som et særløpsfag, altså ett år på skole og tre år som lærling (1+3). Stillasentreprenørene har ønsket stillasbyggerfaget i en 2+2 modell på grunn av alderskrav for å jobbe med stillas offshore og på landanleggene til oljeselskapene. 

- At byggmontasje og stillas får felles Vg2 er en god løsning, som adresserer nettopp den problemstillingen, forklarer Norland.

- I tillegg er det flere som jobber med byggmontasje som kun har pålagte og nødvendige kurs, uten at de får formalisert utdanningen sin. Nå får ufaglærte som jobber med byggmontasje muligheten til å ta fagbrev og dermed få formalisert sin kompetanse.

EBA samarbeider med EBAs regionforeninger, Byggopp-kontorene og EBAs kompetanseutvalg for å utarbeide høringssvar på de tre utdanningstilbudene. Andre medlemmer og utvalg som ønsker å bidra i dette arbeidet inviteres til å ta kontakt med EBA.

Høringsfristen er 25. april.

Her kan du lese mer om Utdanningsdirektoratets forslag til endringer i utdanninger innen bygg- og anleggsteknikk